สพป.ยโสธร เขต 2 รับมอบปัจจัยและสิ่งของ จากคณะผู้บริหาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบภัย เหตุพายุโพดุล

ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2 รับมอบปัจจัยและสิ่งของ จากคณะผู้บริหาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบภัย เหตุพายุโพดุล ณ ศูนย์ช่วยเหลือช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบภัย เหตุพายุโพดุล อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2