สพม. 36 จัดงาน “60 ปี อายุของครู 30 กว่าปี ครูสร้างคน “

วันที่ 21 กันยายน  2562 เวลา 08.30 น.  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “60 ปี อายุของครู 30 กว่าปี ครูสร้างคน  60 Years  Living Life  30 Years more  Building Lives ”  ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ประจำปี  2562  จำนวน 95  ราย ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว