สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกลี่ยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 41 คน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก