สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน

เมื่อ 24 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนแตงและโรงเรียนวัดฆะมัง เป็นขวัญและกำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ดูบริบทของโรงเรียน อาคารสถานที่ ความปลอดภัย ความสะอาด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน และต้องขอชื่นชมโรงเรียนที่ดูแล เอาใจใส่โรงเรียน นักเรียนในทุก ๆ ด้าน