สพม.28 ประชุมการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยครูและบุคลกรทางการศึกษาแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยครูและบุคลกรทางการศึกษาแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28