สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38/2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 38/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในเกิดผลสำเร็จสูงสุด จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ แจ้งข้อราชการและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานและรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการงบประมาณเนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเดือนกันยายน 2562