สพป.ตาก เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก  โดยมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ๒. เพื่อเติมเต็มและต่อยอดงานด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ในสังกัด ๓. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม  2562 ณ จังหวัดสุโขทัย