รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562

เมื่อ 25 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับนายวิชญ์พล ถิ่นนุช ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน และคณะครู ที่เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทวีกุล(น้องเปโซ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ เด็กชายณัฐสหัส ทวีกุล (น้องยูโร)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สาขาดนตรีและนักแสดง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562   เมื่อ 21 กันยายน 2562  โดยหม่อมหลวงภัทรสุดา  กิตติยากร  เป็นประธาน ที่หอประขุมกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ สนามเป้า  กรุงเทพมหานคร