สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมบริหารอัตรา เกลี่ยพนักงานราชการ

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรา เกลี่ยพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ได้แก่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พนักงานราชการ ครูขั้นวิกฤต และพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตรา เกลี่ยอัตราตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับจัดสรรอัตรา บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 22 อัตรา พนักงานราชการ  76 อัตรา ครูขั้นวิกฤต 32 อัตรา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 34 อัตรา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2