สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เดินหน้ามอบบ้านน้ำใจปี 5 หลังที่ 26 ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนไม่มีที่อยู่อาศั

    วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 5 หลังที่ 26 และกล่าวให้โอวาท เด็กหญิงภัทรธิดา ชำนาญ เด็กหญิงวิสุดา จันทะศิลา และเด็กชายเจษฎา จันทะศิลา นักเรียนโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา โดยมี นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชั์ย ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น กล่าวรายงาน และมี น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู

ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียนในครั้งนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 5 โดยกำหนดปีนี้จะมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด 5 อำเภอ จำนวน 7 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่ 26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับผิดชอบสร้างบ้านให้กับนักเรียน โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกเด็กหญิงภัทรธิดา ชำนาญ เด็กหญิงวิสุดา จันทะศิลา และเด็กชายเจษฎา จันทะศิลา นักเรียนโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา เนื่องจากมีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยการระดมเงินทุนจากการจำหน่ายแก้วน้ำใจให้หนูมีบ้าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนในการสร้างให้กับนักเรียนในวันนี้ ด้าน เด็กหญิงภัทรธิดา ชำนาญ ที่ได้รับมอบบ้านน้ำใจ ในครั้งนี้ กล่าวว่า หนูดีใจมากที่ได้บ้านใหม่หลังนี้ไว้อาศัยอยู่กับน้อง แม่และยาย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบบ้านให้กับหนู ูหนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกท่านค่ะ