สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์น้ำท่วมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  26  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์  สว่างไสว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม  และโรงเรียนวัดหาดสูง  เพื่อดูสถานการณ์น้ำท่วม  โดยให้โรงเรียนเก็บวัสดุอุปกรณ์ขึ้นไว้ในที่สูง  กำชับนักเรียนไม่ให้ลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย  และรายงานสถานการณ์ให้ สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ทราบทุกระยะ