สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่าแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า แด่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ/ประสบการณ์การทำงานที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน  88 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 คน ข้าราชการครู จำนวน 70 คน ศึกษานิเทศก์จำนวน 2 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 4  คน ในงานจัดพิธีสงฆ์ ถวายภัตราหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ประพรมน้ำมนต์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีฯ พร้อมกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เวลา 11.00 น. เป็นการบรรยายถอดประสบการณ์ การทำงาน เรื่อง “ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต” โดย นายประสงค์ พรโสภิณ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปัจจุบันเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ในการนี้นายประสงค์ พรโสภิณ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า จากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน