ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมณะกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน