สพป.น่าน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม และโรงเรียนบ้านน้ำคา ในการนี้นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน และบุคลกรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ