สพป.ระนอง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา 9 เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา ผู้บริหาร และตัวแทนครู 9 เครือข่าย เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง