การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม. 36 ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 26 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ครั้งที่ 5/2562  ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน  70 คน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว