ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สร้างความสำเร็จในการทำงานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 108 ราย ในวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยช่วงเช้ากิจกรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดหริภุญชัยลำพูน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ จำนวน 108 คน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธาน นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวรายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ