สพป.พิษณุโลก เขต ๓ จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลูกจ้าง

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าทีนักการภารโรง)  ณ โฮมโอเค ทะเลหมอก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์