สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมบอร์ดบริหาร

          วันที่ 27  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ดังนี้  (1) รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   (2) ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม   ณ   ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เพื่อแจ้งและหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ   ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งการติดตามงานในไตรมาสสุดท้ายของปี