กิจกรรมงาน”ความคิด..ชีวิต..และความภูมิใจ”สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมงาน”ความคิด..ชีวิต..และความภูมิใจ”สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โหลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1QEHRer1qiOLBRZ5f6hNorpzOwSj-14Bn?usp=sharing