ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเงินจากการระดมทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย เหตุพายุโพดุล เบื้องต้น โรงเรียนละ 10,000 บาท จำนวน 10 โรงเรียน เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท

ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเงินจากการระดมทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย เหตุพายุโพดุล เบื้องต้น โรงเรียนละ 10,000 บาท จำนวน 10 โรงเรียน เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท ดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง อำเภอเลิงนกทา
  2. โรงเรียนบ้านกุดโจด อำเภอเลิงนกทา
  3. โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ อำเภอเลิงนกทา
  4. โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว
  5. โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา อำเภอป่าติ้ว
  6. โรงเรียนบ้านกุดสำโรง อำเภอป่าติ้ว
  7. โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ อำเภอป่าติ้ว
  8. โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม อำเภอป่าติ้ว
  9. 9. โรงเรียนบ้านน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ
  10. โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ อำเภอไทยเจริญ

ณ โรงแรมริเวอร์ซิตื้มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

”หลังน้ำลด” สพป.ยโสธร เขต 2 จะมอบช่วยเหลืออีกครั้งตามความจำเป็นและความเดือดร้อนของนักเรียน

ขอบคุณผู้ร่วมบริจาค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)