เลขาธิการ กพฐ. เปิดสระว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”


29 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดสระว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) จ.ชลบุรี โดยมี นายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า สระว่ายน้ำแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จัดสร้างขึ้นเพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ พร้อมสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียน รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ขนาด 9.5 x 4.5 เมตร จำนวน 1 สระ ขนาด 4.5 x 2 เมตร จำนวน 2 สระ แบ่งออกเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก และสระว่ายน้ำสำหรับเด็กโต พร้อมทั้งอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ครบครัน

เลขาธิการ กพฐ. ยังกล่าวต่อว่า ด้วยสถานการณ์การจมน้ำของเด็กไทยในปัจจุบัน จากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560 พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ซึ่งจำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนที่จมน้ำ มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการว่ายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสียชีวิตจากการจมน้ำของนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งยังพบว่า นักเรียนไม่มีแหล่งน้ำที่ดีและเพียงพอที่จะใช้ในการฝึกลอยตัวในน้ำ ไม่มีสระว่ายน้ำ หรือแม้บางแห่งมีแต่น้ำเน่าเสียไม่สามารถที่จะฝึกว่ายน้ำได้

จากข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความปลอดภัยดังกล่าว จึงได้จัดสร้างสระว่ายน้ำขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อการเอาตัวรอด ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” พร้อมทั้งรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้

ภาพ/ข่าว ปชส. สพป.ชลบุรี เขต 1