ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครูWarroom โพธิ์ประทับช้าง

เมื่อ 27 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาหารกลางวัน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ที่โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร