สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการเลขาธิการ กพฐ.พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับชมวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์รายการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ พบผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องคอนเฟอร์เรนส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้ 1.เร่งต่อยอดและปรับปรุงการทำงาน สู่สตวรรษที่ 21 2.ต้องพัฒนาการศึกษาไทยให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและต้องเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 3. ต้องเตรียมสังคม เตรียมคนรองรับสังคมสูงวัย 4.ต้องตระหนักและพัฒนา ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ร่วมกันปกป้องประเทศไทย ด้วยการพัฒนาการศึกษา 5.ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่การบริหาร หลายประการต้องแก้ปัญหาที่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการประเมิน กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปในทางเดียวกัน และข้อราชการอื่นๆ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2