สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับเสด็จ”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังกองบังคับการกรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงคม ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ครอบเฟือง เสด็จฯ ไปทรงประเคนครอบเฟือง แด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จากนั้น พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น เสด็จฯ ไปยังอาคารกองบังคับการกรมทหารราบที่ 152 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และข้าราชการกรมทหารราบที่ 152 ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร ประทับรถรางพระที่นั่งไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน, โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์กระดูกดำ และไก่พันธุ์เบตง, โครงการทดลองปลูกพืชในสวนยาง, การปลูกกาแฟโรบัสต้า และโกโก้ จากนั้น เสด็จฯ เข้าศาลาทรงงาน พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ทรงเยี่ยมกำลังพลทหารพันธุ์ดี และประชาชนฟาร์มตัวอย่างฯ ของคณะทำงานที่ 1 ยะลา สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ของคณะทำงานฯ ที่ 1 ยะลา ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธร ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน พระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กชาย – หญิง เสด็จฯ ไปยังศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ทอดพระเนตรภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ทรงลงสีลายผ้าบาติก เวลา 11.15 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังอำเภอเมืองปัตตานี เวลา 11.40 น. เสด็จฯ ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง โรงแรม ซี เอส. ปัตตานี หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี เสวยพระยาหารกลางวัน ช่วงบ่าย เวลา 13.25 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดนพวงศาราม ทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมจิตต์ วรคามิน ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ตามลำดับ โดยมีนายเสกสรรคกอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี 1 2 และ 3 ร่วมรับเสด็จฯ บริเวณหน้าสำนักงาน TOT ต่อจากนั้นเสด็จฯ ขึ้นเมรุ ทรงทอดผ้าไตร 5 ไตร ที่จิตกาธานหน้าหีบศพ พระสงฆ์ 5 รูปบังสุกุล เสร็จแล้วลงจากเมรุ ทรงหยิบกระทรงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างหีบ ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟที่โคมตำรวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง แล้วทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ เวลา 14.00 น. เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ต่อไป โดยมี พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้า รับ-ส่ง เสด็จฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มนทิชา   แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   บลูกาวาลี         รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th