สพป.ลพบุรี เขต 1>รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 5 เรื่อง ดังนี้ 1) แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2) การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและนักการภารโรง 3) การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 4) การปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาในตำแหน่งเลขาธิการ 5) ข้อคิดในการทำงานให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)