สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video  Conference จากนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้