สพม. 36 เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง การมอบนโยบายปฎิรูปการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง การมอบนโยบายปฎิรูปการศึกษา โดยมี นาย ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึง เรื่อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรของมนุษย์ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว