โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตัวแทนไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ในงาน 3rd CU RHYTHMS INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL ของประเทศอินเดีย โดยมีนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะครู และนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย-นาฏศิลป์พื้นบ้าน จำนวน 16 คน เข้าร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมงานจำนวน 25 ประเทศ ณ เมือง แชนดีการ์ และเมือง โร้ตัค ประเทศอินเดีย วันที่ 22 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม  2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ/ภาพ-รายงาน