สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference และประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  30  กันยายน  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยประธานเขตคุณภาพการศึกษา  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference  โดย  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการ  กพฐ. เป็นประธานการประชุม  เพื่อพบผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางศึกษาทั่วประเทศ  ในการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ  จากนั้น  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน  กลุ่มเป้าหมายในการประชุมฯ เป็นผู้บริหารการศึกษา  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ประธานเขตคุณภาพการศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ณ  คาซ่า  แอนด์  คาเฟ่  เดอ  นาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี