ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม CSR ปศส.15

#นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม CSR ปศส.15 เพื่อสังคมสานต่อความดีที่ยั่งยืน โดยมอบระบบเครื่องกรองน้ำ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 784 คน ครู 42 คน ภายใต้การนำของนายกิ่ง ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกานี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเกาะวังไทร  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562  ภาพตามลิงค์