สพม.34 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต่อไป ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่