++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 39/2562++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มกฎหมายและคดีและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 39/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  conference   ชั้น 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++