สพป.ลพบุรี เขต1>จัดการอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย สพป.ลพบุรี เขต 1 – 2, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2, สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.สิงห์บุรี, สพป.อ่างทอง, สพป.ชัยนาท และ สพม.เขต 5 ที่เป็นคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 5 เรื่อง ดังนี้ 1) แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2) การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและนักการภารโรง 3) การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 4) การปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาในตำแหน่งเลขาธิการ 5) ข้อคิดในการทำงานให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)