โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดป้ายอาคารเรียนและมอบสิ่งปลูกสร้างให้กับราชการ มูลค่ากว่า 700,000 บาท

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และมอบสิ่งปลูกสร้างให้กับราชการ มูลค่ากว่า 700,000 บาท โดยมี นายสมาน เวียงปฏิ ผอ.รร.ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ได้กล่าวรายงาน และมี คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

 

นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กล่าวชื่นชม ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน และชุมชน ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่มอบในวันนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียน

 

นายสมาน เวียงปฏิ ผอ.รร.ชุมชนบ้านบัวพักเวียน กล่าวว่า โรงเรียนได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนบัวหลวง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2,884,000 บาท และได้มีการต่อเติมปูพื้นกระเบื้องทั้งหลัง ต่อเติมห้องน้ำในตัวอาคารและปรับภูมิทัศน์รอบตัวอาคาร โดยเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา งบประมาณ 250,000 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยชุมชน ได้ร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นสมบัติของทางราชการ ได้แก่ 1) ติดตั้งเหล็กดัดรั้วโรงเรียน มูลค่า 110,000 บาท 2) ก่อสร้างฐานเสาธง มูลค่า 160,000 บาท 3) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ มูลค่า 150,000 บาท 4) ปูพื้นกระเบื้องทั้งหลัง ต่อเติมห้องน้ำในตัวอาคารและปรับภูมิทัศน์รอบตัวอาคาร มูลค่า 250,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 700,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง, มะพร้าว เป็นต้น ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อนำผลผลิตในอนาคตเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และจำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้เข้าโครงการอาหารกลางวันต่อไป