สพป.หนองคาย เขต 1 ก้าวใหม่กับการใช้เทคโนโลยี ในการลงเวลาปฏิบัติราชการ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สพป.หนองคาย เขต 1 ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้พัฒนาโปรแกรมระบบลงเวลาปฏิบัติงานราชการของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติราชการ ผู้ที่รับผิดชอบสามารถสรุปรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว