สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมกราคม 2563 โดยจัดให้มีสนามแข่งขันดังนี้ โรงเรียนวัดตรณาราม โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1,2,3,4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี มรส. โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม ณ สนามแข่งเพื่อให้กำลังใจคณะครูที่เป็นคณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2