สพม.35 ขับเคลื่อนรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 และวางแผนงานปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนรายงานผลการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ผลการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ปี 2562 ตลอดรวมถึง วางแผนจัดทำโครงการรองรับการปฏิบัติงานปี 2563 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกล่าวรายงาน บุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกว่า 60 คน ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562

นอกจากนี้ ยังมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ