สพป.ยโสธร เขต 2 จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 3  ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมี นางสาวสุจิตรา ทาลีราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการแข่งขัน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 18 กลุ่ม 127 กิจกรรมหลัก และ ระดับมัธยมศึกษา 18 กลุ่ม 127กิจกรรมหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ
  2. เพื่อจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุทรียะภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  3. เพื่อเสนอผลงานนักเรียนให้ปรากฎแก่สายตาสาธารณชน
  4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)