สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562   ซึ่งในปีนี้ อำเภอวัดโบสถ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน