สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

วันที่  3  ตุลาคม  2562  เวลา  10.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2562)  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2562)  พิจารณาเงินคงเหลือของข้าราชการกลุ่มที่  1  และกลุ่มที่  2  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2