ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมให้กำลังใจ ผอ.โรงเรียนในสังกัด เพื่อประเมินฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัดใกล้เคียง และบุคลากรเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้กำลังใจนายอุดม ชูอ่อน ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีนายสุนันท์ เทพศรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เดินทางพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการในการประเมินครั้งนี้ มีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา   แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   บลูกาวาลี      รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th