สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นำโดยนายวิสูตร เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และคณะ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้บุคลากรทั้ง 2 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามกลุ่ม/หน่วยต่างๆ ด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2