สพป.ชัยภูมิ เขต 1  วิเคราะห์/สรุปข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 3  ตุลาคม  2562  คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมวิเคราะห์/นำเสนอและสรุปข้อมูลฯ   เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ณ สตาร์เวลล์  การ์เด้นท์โฮม   รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา