สพป.ปัตตานี เขต 3 วางแผนจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค. 2562 ณ สนาม สพป.ปัตตานี เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 และโรงเรียนบ้านกะลาพอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จ.นครศรีธรรมราช มีรายการแข่งขันจัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 16 รายการ วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 28 รายการ ปฐมวัย จำนวน 2 รายการ ภาษาไทย จำนวน 14 รายการ ภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 รายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 6 รายการ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 11 รายการ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 4 รายการ และศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ จำนวน 28 รายการ รวมทั้งสิ้น 127 รายการ สำหรับรายการนักบินน้อย จะจัดแข่งขันในวันที่ 8 ต.ค. 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113

มนทิชา     แวซอเหาะ           ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์     มาแจ                  รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th