สพม.15 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อค้นหาตัวแทนแข่งขันในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ลงพื้นที่เป็นประธานและเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งกระจายอำนาจการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 และได้มอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (สมป.)แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม โดยจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานีและโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาและโรงเรียนสตรียะลา และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนนราธิวาสและโรงเรียนนราสิกขาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ และเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งนี้การแข่งขันในทุกกลุ่มสาระ เพื่อคัดเลือกและหาตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อไปทำการแข่งขันในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ต่อไป