มอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่
1. นางณัฏฐ์ชลัญช์ พรรครักษ์ ครูโรงเรียนบ้านมะปริง (ทุนระดับปริญญาโท)
2. นายลุกมาน ดอเลาะ ครูโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ (ทุนระดับปริญญาโท)
3. นางสาวปาอีหย๊ะ เจะหลง ครูโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ (ทุนระดับปริญญาโท)
ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1