สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

       วันที่ 4 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  เป็นวันที่  2  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69   ปีการศึกษา  2562   ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2562