สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๑๖ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๖ อัตรา

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง จำนวน ๑๖ อัตรา ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๓ อัตรา สังคมศึกษา จำนวน ๔ อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มวิชา ประถมศึกษา ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์  เอกละ ๑ อัตรา โดยมี นางสาวเกศิรินทร์        ก่อแก้ว และนางอิศราพร พวงศรี นักทรัพยากรบุคคลได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ

โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอลำปลายมาศ , กลุ่มวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ อำเภอลำปลายมาศ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนวัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน กลุ่มวิชาปฐมวัย โรงเรียนบ้านฝ้าย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ , กลุ่มวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) อำเภอลำปลายมาศ และวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์