+++ ท่านรองสุภาพ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กาวิ ให้โอวาทครูพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562++

^^^^^ วันนี้  เวลา 09.00 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ได้พบปะและให้โอวาทผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  จำนวน  5  คน  1.โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ วิชาเอกวิทยาศาสตร์   2.โรงเรียนบ้านน้ำฮู  วิชาเอกประถมศึกษา  3. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพ ที่ 78  วิชาเอกสังคมศึกษา 4.โรงเรียนบ้านห้วยผา  วิชาเอก  ภาษาไทย  5. โรงเรียนบ้านคำสุข  วิชาเอกปฐมวัย    ณ  หน้าห้องรองผู้อำนวยการ  ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    โดยท่านได้ให้ ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้นำหลักธรรม อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ความจริงว่าด้วยทุกข์ คนทุกคนต่างก็เคยพบกับความทุกข์ หรือประสบปัญหาบางอย่างมาแล้วทั้งนั้น เช่น นักเรียนที่สอบตกก็เป็นทุกข์ เศรษฐีที่หาเงินได้ยังไม่มากพอตามที่ตนต้องการก็เป็นทุกข์ คนจนก็เป็นทุกข์ เพราะไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่อง// ++ ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน